Choď na obsah Choď na menu
 


Aktivity roku 2019

9. 3. 2019

 

Činnosť v roku  2019

Pokračujeme v započatej práci nášho postupného zlepšovania zdravotného stavu prostredníctvom osvedčených činností vzájomných rozhovorov a svojpomocných aktivít.

Okrem toho sa zúčastníme nasledovných akcií:

Od januára: Prednášky v KC Sásová

                    Akcie v KC Fončorda

Február: Predstavenie SND v Banskej Bystrici v Robotníckom dome. Veselohra KUMŠT

               Fašiangy v pobočke VKMK v Sásovej

Marec:  Vernisáž fotografie v Thurzovon dome

             Účasť na Otváraní Bánoša

             Výlety na prvé bylinky

Apríl:      Opekačky, prípadne guláš

               Jednodenné výlety za poznaním slovenskej histórie

Máj:       Vypracovanie našej vlastnej knižky a jej krst

               Dve besedy so študentami pod vedením pracovníkov Integry Michalovce

Jún:      Rekondičný pobyt v Galante

 Celoročne sme mali zdravotný telocvik s fyzioterapeutkou Zlatkou Žigmundovou.

                   Oslavovanie menín a narodenín.

                   Pokračovanie v  arteterapii - enkaustike a dekupáži a kreslení mandál.

.                  Keramická dielňa s arteterapeutkou Zuzkou Škařupovou. 

 

Júl, august:  Prázdniny

September: Rekondičného pobytu vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili Lucia Verešová a Silvia Šivecová.

Október:       Zbierka Nezábudky

November:   Vianočný večierok v Hospici Belveder

December:    Silvestrovský večierok v Komunitnom centre Sásová