Choď na obsah Choď na menu
 


Duševná hygiena

29. 3. 2015

NÁČRT PROBLEMATIKY DUŠEVNEJ HYGIENY

Duševná hygiena sa zaoberá upevňovaním, udržiavaním, rozvojom duševného zdravia v najširšom slova zmysle.

 

Význam pre jednotlivca:

1. prevencia telesných a duševných porúch a ochorení

2. účinok na sociálne vzťahy

3. účinok na pracovný výkon   

4.  udržiavanie a dosahovanie subjektívnej spokojnosti a vyrovnanosti

PROSTRIEDKY DUŠEVNEJ HYGIENY:

Sebapoznanie a sebavýchova 

Vzťah k sebe samému

Vzťah k okoliu

Humor

Pozítívne myslenie

Spôsob života, 

Strava, spánok, , životospráva, 

Spôsob bývania , životné prostredie

Práca a pracovisko

Spôsob  práce, pracovná doba, pracovné prostredie

Voľnočasové aktivity, náplň voľného času

Rytmus týždňa, rytmus roku,  

Dovolenka , rekreácia

Partnerské a priateľské  vzťahy

Rodina ako malá sociálna skupina.

Slúži na predávanie životných skúseností, v nej sa jedinec socializuje

Tvorí citové zázemie a ochranu pre svojich členov

Je ekonomickým východiskom pre nového jedinca  a od nej dosť závisí, aký úspešný bude jeho vstup do života 

Úroveň vzťahov v rodine a v jej širšom sociálnom styku