Choď na obsah Choď na menu
 


30. 5. 2012

    Zdravie je predpokladom pre zvládnutie nárokov života. Súčasťou zdravia je  aj duševné  zdravie.

    Svetová zdravotnícka organizácia /WHO/ definuje zdravie: je to stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha.

Stav zdravého človeka je charakterizovaný:

1.  neprítomnosťou choroby alebo poruchy

2.  zdravie človeka nie je ohrozované rizikom poškodenia

3. jedinec žije zdravým životným štýlom

      Duševné zdravie podla Svetovej federácie duševného zdravia /WFMH/:

1. Duševne zdraví ľudia majú sami k sebe dobrý postoj. Nepodceňujú ani nepreceňujú svoje schopnosti. Majú tolerantný postoj k sebe aj k ostatným. Dokážu sa zasmiať na sebe a prijať svoje nedostatky.

2. Cítia sa dobre medzi inými ľuďmi - majú radi druhých a dôverujú im a u druhých predpokladajú taký istý postoj k sebe.

3. Sú schopní zvládať požiadavky života - snažia sa zvládať problémy, plánujú si veci vopred a neobávajú sa budúcnosti. Stavajú si realistické ciele. Robia vlastné rozhodnutia.